Commit 07b4bd6f authored by Benoit Mortier's avatar Benoit Mortier
Browse files

updating the locales

parent 8a5435c5
......@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-13 17:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-13 16:17+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-25 16:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/ar/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -210,7 +210,7 @@ msgstr ""
#: include/functions.inc:3577 include/functions.inc:3586
#: include/functions.inc:3648 include/class_msg_dialog.inc:129
#: include/class_databaseManagement.inc:78 include/class_xml.inc:58
#: include/class_plugin.inc:1515 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/class_plugin.inc:1524 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1403
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1406
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1409
......@@ -2581,12 +2581,11 @@ msgstr ""
msgid "Select to list objects that have '%s' enabled"
msgstr ""
#: include/class_msgPool.inc:49 plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:8
#: include/class_msgPool.inc:49
msgid "Select to search within subtrees"
msgstr ""
#: include/class_msgPool.inc:51 include/class_filter.inc:392
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:11
msgid "Search in subtrees"
msgstr ""
......@@ -3555,7 +3554,7 @@ msgid ""
" be done by others get lost if you save this entry!"
msgstr ""
#: include/class_plugin.inc:1324
#: include/class_plugin.inc:1333
#, php-format
msgid "Tab \"%s\""
msgstr ""
......@@ -4724,38 +4723,6 @@ msgstr ""
msgid "This object has no relationship to other objects."
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:2
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:2
msgid "Select systems to add"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:5
msgid "Filters"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:8
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:8
msgid "Display systems of department"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:17
msgid "Choose the department the search will be based on"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:14
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:14
msgid "Display systems matching"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:17
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:17
msgid "Regular expression for matching addresses"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/generic.tpl.c:2
#: plugins/admin/groups/paste_generic.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:2
......@@ -4812,22 +4779,6 @@ msgstr ""
msgid "Group settings"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:2
msgid "Select objects to add"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:14
msgid "Display objects of department"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:20
msgid "Display objects matching"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:23
msgid "Regular expression for matching object names"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:5
msgid "Name of the group"
msgstr ""
......
......@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-13 17:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-13 16:31+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-25 16:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:51+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -211,7 +211,7 @@ msgstr ""
#: include/functions.inc:3577 include/functions.inc:3586
#: include/functions.inc:3648 include/class_msg_dialog.inc:129
#: include/class_databaseManagement.inc:78 include/class_xml.inc:58
#: include/class_plugin.inc:1515 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/class_plugin.inc:1524 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1403
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1406
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1409
......@@ -2582,12 +2582,11 @@ msgstr ""
msgid "Select to list objects that have '%s' enabled"
msgstr ""
#: include/class_msgPool.inc:49 plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:8
#: include/class_msgPool.inc:49
msgid "Select to search within subtrees"
msgstr ""
#: include/class_msgPool.inc:51 include/class_filter.inc:392
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:11
msgid "Search in subtrees"
msgstr ""
......@@ -3556,7 +3555,7 @@ msgid ""
" be done by others get lost if you save this entry!"
msgstr ""
#: include/class_plugin.inc:1324
#: include/class_plugin.inc:1333
#, php-format
msgid "Tab \"%s\""
msgstr ""
......@@ -4725,38 +4724,6 @@ msgstr ""
msgid "This object has no relationship to other objects."
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:2
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:2
msgid "Select systems to add"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:5
msgid "Filters"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:8
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:8
msgid "Display systems of department"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:17
msgid "Choose the department the search will be based on"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:14
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:14
msgid "Display systems matching"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:17
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:17
msgid "Regular expression for matching addresses"
msgstr ""
#: plugins/admin/groups/generic.tpl.c:2
#: plugins/admin/groups/paste_generic.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:2
......@@ -4813,22 +4780,6 @@ msgstr ""
msgid "Group settings"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:2
msgid "Select objects to add"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:14
msgid "Display objects of department"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:20
msgid "Display objects matching"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:23
msgid "Regular expression for matching object names"
msgstr ""
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:5
msgid "Name of the group"
msgstr ""
......
......@@ -10,8 +10,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-13 17:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-13 16:31+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-25 16:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:51+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/cs_CZ/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -213,7 +213,7 @@ msgstr "povolit přístup k těmto strojům"
#: include/functions.inc:3577 include/functions.inc:3586
#: include/functions.inc:3648 include/class_msg_dialog.inc:129
#: include/class_databaseManagement.inc:78 include/class_xml.inc:58
#: include/class_plugin.inc:1515 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/class_plugin.inc:1524 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1403
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1406
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1409
......@@ -2584,12 +2584,11 @@ msgstr "Vyberte pro vypsání objektů obsahujících '%s'."
msgid "Select to list objects that have '%s' enabled"
msgstr "Vyberte pro vypsání objektů, které mají zapnuto '%s'."
#: include/class_msgPool.inc:49 plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:8
#: include/class_msgPool.inc:49
msgid "Select to search within subtrees"
msgstr "zvolte pro vyhledávání i v podstromech"
#: include/class_msgPool.inc:51 include/class_filter.inc:392
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:11
msgid "Search in subtrees"
msgstr "hledat v podstromech"
......@@ -3558,7 +3557,7 @@ msgid ""
" be done by others get lost if you save this entry!"
msgstr "Objekt byl mezitím změněn. Jeho uložením zahodíte všechny změny, které ostatní mezitím mohli udělat."
#: include/class_plugin.inc:1324
#: include/class_plugin.inc:1333
#, php-format
msgid "Tab \"%s\""
msgstr ""
......@@ -4727,38 +4726,6 @@ msgstr ""
msgid "This object has no relationship to other objects."
msgstr "tento objekt nemá žádné propojení s dalšími objekty"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:2
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:2
msgid "Select systems to add"
msgstr "vyberte systémy, které mají být přidány"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:5
msgid "Filters"
msgstr "filtry"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:8
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:8
msgid "Display systems of department"
msgstr "zobrazit všechny systémy tohoto oddělení"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:17
msgid "Choose the department the search will be based on"
msgstr "vyberte oddělení ve kterém se bude hledat"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:14
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:14
msgid "Display systems matching"
msgstr "zobrazit systémy, které odpovídají zadání"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:17
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:17
msgid "Regular expression for matching addresses"
msgstr "regulární výraz pro vyhledání odpovídající adresy"
#: plugins/admin/groups/generic.tpl.c:2
#: plugins/admin/groups/paste_generic.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:2
......@@ -4815,22 +4782,6 @@ msgstr "členové skupiny"
msgid "Group settings"
msgstr "nastavení skupiny"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:2
msgid "Select objects to add"
msgstr "vyberte objekty, které budou přidány"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:14
msgid "Display objects of department"
msgstr "zobrazit objekty v oddělení"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:20
msgid "Display objects matching"
msgstr "zobrazit odpovídající objekty"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:23
msgid "Regular expression for matching object names"
msgstr "regulární výraz pro hledání objektů s odpovídajícími názvy"
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:5
msgid "Name of the group"
msgstr "název skupiny"
......
......@@ -13,8 +13,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-13 17:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-13 16:31+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-25 16:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-03-08 14:10+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/de/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -47,7 +47,7 @@ msgstr ""
#: plugins/admin/groups/class_roleGeneric.inc:36
msgid "Organizational role"
msgstr ""
msgstr "Organisatorische Rolle"
#: plugins/admin/groups/class_roleGeneric.inc:58
msgid "Informations"
......@@ -216,7 +216,7 @@ msgstr "erlaube Zugriff auf diese Hosts"
#: include/functions.inc:3577 include/functions.inc:3586
#: include/functions.inc:3648 include/class_msg_dialog.inc:129
#: include/class_databaseManagement.inc:78 include/class_xml.inc:58
#: include/class_plugin.inc:1515 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/class_plugin.inc:1524 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1403
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1406
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1409
......@@ -481,7 +481,7 @@ msgstr "Zeige Mail Gruppen"
#: plugins/admin/groups/class_groupManagement.inc:109
msgid "Show organizational roles"
msgstr ""
msgstr "Organisatorische Rollen anzeigen"
#: plugins/admin/ogroups/class_ogroup.inc:214
#, php-format
......@@ -827,7 +827,7 @@ msgstr "Name von %s"
#: plugins/admin/departments/class_department.inc:68
#, php-format
msgid "A name for this %s"
msgstr ""
msgstr "Ein Name für diesen %s"
#: plugins/admin/departments/class_department.inc:72
#, php-format
......@@ -1097,7 +1097,7 @@ msgstr "ACL-Rollen"
#: plugins/admin/aclrole/class_aclRoleManagement.inc:35
msgid "ACL roles management"
msgstr ""
msgstr "ACL-Rollenverwaltung"
#: plugins/admin/aclrole/class_aclRole.inc:68
#, php-format
......@@ -1114,11 +1114,11 @@ msgstr "ACL Rolle"
#: plugins/admin/aclrole/class_aclRole.inc:131
msgid "A name for this role"
msgstr ""
msgstr "Name für diese Rolle"
#: plugins/admin/aclrole/class_aclRole.inc:135
msgid "Short description of this role"
msgstr ""
msgstr "Kurze Beschreibung von dieser Rolle"
#: plugins/admin/aclrole/class_aclRole.inc:141
msgid "ACLs"
......@@ -1156,7 +1156,7 @@ msgstr "ACL-Kategorie zurücksetzen"
#: plugins/admin/aclrole/class_aclRole.inc:336
#, php-format
msgid "Edit ACL for '%s'"
msgstr ""
msgstr "ACL für '%s' bearbeiten"
#: plugins/admin/aclrole/class_aclRole.inc:347
msgid "All objects in current subtree"
......@@ -1243,7 +1243,7 @@ msgstr ""
#: plugins/admin/acl/class_aclAssignment.inc:49
msgid "Role to apply"
msgstr ""
msgstr "Anzuwendende Rolle"
#: plugins/admin/acl/class_aclAssignment.inc:54
msgid "For all users"
......@@ -1632,7 +1632,7 @@ msgstr ""
#: plugins/personal/posix/class_posixAccount.inc:103
msgid "User id"
msgstr ""
msgstr "Benutzerkennung"
#: plugins/personal/posix/class_posixAccount.inc:103
msgid "User id value for this user"
......@@ -1640,7 +1640,7 @@ msgstr ""
#: plugins/personal/posix/class_posixAccount.inc:108
msgid "Group id"
msgstr ""
msgstr "Gruppenkennung"
#: plugins/personal/posix/class_posixAccount.inc:108
msgid "Group id value for this user"
......@@ -1782,12 +1782,12 @@ msgstr "Rollen"
#: plugins/personal/roles/class_userRoles.inc:29
msgid "Edit user's roles"
msgstr ""
msgstr "Benutzerrollen bearbeiten"
#: plugins/personal/roles/class_userRoles.inc:43
#: plugins/personal/roles/class_userRoles.inc:47
msgid "Roles membership"
msgstr ""
msgstr "Rollenmitgliedschaft"
#: plugins/config/class_mainPluginsConfig.inc:28
msgid "Plugins configuration"
......@@ -2146,7 +2146,7 @@ msgstr "Nutzen Sie ein Plathaltermuster für die Generierung Konten cns"
#: plugins/config/class_configInLdap.inc:312 setup/setup_config1.tpl.c:32
msgid "Automatic logins"
msgstr ""
msgstr "Automatische Anmeldungen"
#: plugins/config/class_configInLdap.inc:312
msgid "Automatic way to generate new users logins"
......@@ -2336,12 +2336,12 @@ msgstr "Ab"
#: include/class_listing.inc:306 include/simpleplugin/class_attribute.inc:2476
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:2477
msgid "Sort up"
msgstr ""
msgstr "Aufsteigend sortieren"
#: include/class_listing.inc:306 include/simpleplugin/class_attribute.inc:2489
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:2490
msgid "Sort down"
msgstr ""
msgstr "Absteigend sortieren"
#: include/class_listing.inc:367 setup/setup_migrate.tpl.c:35
#: setup/setup_migrate.tpl.c:62 setup/setup_migrate.tpl.c:146
......@@ -2587,12 +2587,11 @@ msgstr "Wählen Sie dies um Objekte aufzulisten die '%s' enthalten."
msgid "Select to list objects that have '%s' enabled"
msgstr "Auswählen um Objekte des Typs '%s' aufzulisten"
#: include/class_msgPool.inc:49 plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:8
#: include/class_msgPool.inc:49
msgid "Select to search within subtrees"
msgstr "Wählen Sie diese Option um auch in Teilbäumen zu suchen"
#: include/class_msgPool.inc:51 include/class_filter.inc:392
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:11
msgid "Search in subtrees"
msgstr "Suche in Teilbäumen"
......@@ -2806,7 +2805,7 @@ msgstr "Das Pflicht-Feld '%s' ist leer!"
#: include/class_msgPool.inc:426
msgid "Example:"
msgstr ""
msgstr "Beispiel:"
#: include/class_msgPool.inc:446 include/class_msgPool.inc:450
#, php-format
......@@ -3561,7 +3560,7 @@ msgid ""
" be done by others get lost if you save this entry!"
msgstr "Das Objekt wurde seit dem letzten Öffnen geändert. Alle Änderungen, die von anderen durchgeführt werden sollten, werden verloren gehen, wenn Sie diesen Eintrag speichern!"
#: include/class_plugin.inc:1324
#: include/class_plugin.inc:1333
#, php-format
msgid "Tab \"%s\""
msgstr "Tab \"%s\""
......@@ -3616,15 +3615,15 @@ msgstr "B"
#: include/simpleplugin/class_helpersAttribute.inc:266
msgid "KiB"
msgstr ""
msgstr "KiB"
#: include/simpleplugin/class_helpersAttribute.inc:267
msgid "MiB"
msgstr ""
msgstr "MiB"
#: include/simpleplugin/class_helpersAttribute.inc:268
msgid "GiB"
msgstr ""
msgstr "GiB"
#: include/simpleplugin/class_helpersAttribute.inc:269
msgid "TiB"
......@@ -4730,38 +4729,6 @@ msgstr ""
msgid "This object has no relationship to other objects."
msgstr "Dieses Objekt hat keine Referenzen zu anderen Objekten."
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:2
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:2
msgid "Select systems to add"
msgstr "Wählen Sie die hinzuzufügenden Systeme"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:5
msgid "Filters"
msgstr "Filter"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:8
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:8
msgid "Display systems of department"
msgstr "Zeige die Systeme der Abteilung"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:17
msgid "Choose the department the search will be based on"
msgstr "Wählen Sie die Abteilung, auf die die Suchfunktion angewandt wird"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:14
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:14
msgid "Display systems matching"
msgstr "Zeige die Systeme, auf die das Folgende passt"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:17
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:17
msgid "Regular expression for matching addresses"
msgstr "Regulärer Ausdruck zum Erkennen von Mail-Adressen"
#: plugins/admin/groups/generic.tpl.c:2
#: plugins/admin/groups/paste_generic.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:2
......@@ -4818,22 +4785,6 @@ msgstr "Gruppenmitglieder"
msgid "Group settings"
msgstr "Gruppen-Einstellungen"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:2
msgid "Select objects to add"
msgstr "Wählen Sie die hinzuzufügenden Objekte"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:14
msgid "Display objects of department"
msgstr "Zeige die Objekte der Abteilung"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:20
msgid "Display objects matching"
msgstr "Zeige die Objekte, auf die Folgendes passt"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:23
msgid "Regular expression for matching object names"
msgstr "Regulärer Ausdruck zum Erkennen von Objekt-Namen"
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:5
msgid "Name of the group"
msgstr "Name der Gruppe"
......
This diff is collapsed.
......@@ -9,8 +9,8 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-13 17:18+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-13 16:31+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2015-02-25 16:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:51+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
......@@ -212,7 +212,7 @@ msgstr "Permitir el acceso a estos equipos"
#: include/functions.inc:3577 include/functions.inc:3586
#: include/functions.inc:3648 include/class_msg_dialog.inc:129
#: include/class_databaseManagement.inc:78 include/class_xml.inc:58
#: include/class_plugin.inc:1515 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/class_plugin.inc:1524 include/class_CopyPasteHandler.inc:250
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1403
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1406
#: include/simpleplugin/class_attribute.inc:1409
......@@ -2583,12 +2583,11 @@ msgstr "Seleccione para mostrar objetos conteniendo '%s'."
msgid "Select to list objects that have '%s' enabled"
msgstr "Seleccione para mostrar objetos que tengan '%s' activado"
#: include/class_msgPool.inc:49 plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:8
#: include/class_msgPool.inc:49
msgid "Select to search within subtrees"
msgstr "Seleccione para buscar dentro de subárboles"
#: include/class_msgPool.inc:51 include/class_filter.inc:392
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:11
msgid "Search in subtrees"
msgstr "Buscar en subárboles"
......@@ -3557,7 +3556,7 @@ msgid ""
" be done by others get lost if you save this entry!"
msgstr "El objeto ha cambiado desde que fue abierto en FusionDirectory. Todos los cambios que pudiera haber sido hechos por otros se perderán si guarda esta entrada!"
#: include/class_plugin.inc:1324
#: include/class_plugin.inc:1333
#, php-format
msgid "Tab \"%s\""
msgstr ""
......@@ -4726,38 +4725,6 @@ msgstr ""
msgid "This object has no relationship to other objects."
msgstr "Este objeto no tiene relación con otros objetos"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:2
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:2
msgid "Select systems to add"
msgstr "Seleccione los sistemas a añadir"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:5
msgid "Filters"
msgstr "Filtros"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:8
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:8
msgid "Display systems of department"
msgstr "Mostrar los sistemas del departamento"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:11
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:17
msgid "Choose the department the search will be based on"
msgstr "Escoja el departamento base de la búsqueda"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:14
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:14
msgid "Display systems matching"
msgstr "Mostrar sistemas que coincidan con"
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl.c:17
#: plugins/admin/ogroups/trust_machines.tpl.c:17
msgid "Regular expression for matching addresses"
msgstr "Expresiones regulares para buscar direcciones"
#: plugins/admin/groups/generic.tpl.c:2
#: plugins/admin/groups/paste_generic.tpl.c:5
#: plugins/admin/ogroups/generic.tpl.c:2
......@@ -4814,22 +4781,6 @@ msgstr "Miembros del grupo"
msgid "Group settings"
msgstr "Parametros de grupos"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:2
msgid "Select objects to add"
msgstr "Seleccione los objetos a añadir"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:14
msgid "Display objects of department"
msgstr "Mostrar objetos del departamento"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:20
msgid "Display objects matching"
msgstr "Mostrar objetos que coincidan"
#: plugins/admin/ogroups/ogroup_objects.tpl.c:23
msgid "Regu