Commit ec8c4bbf authored by Benoit Mortier's avatar Benoit Mortier
Browse files

removing gosa from locales second part

parent 9d7c257b
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 12:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
......@@ -795,7 +795,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Some values need to be unique in the complete directory while some "
"combinations make no sense. FusionDirectory shows the relevant attributes. "
"Please maintain the values below to fullfill the policies."
"Please maintain the values below to fulfill the policies."
msgstr ""
#: ihtml/themes/default/copyPasteDialog.tpl:9
......@@ -4166,59 +4166,59 @@ msgstr ""
msgid "Error while importing dn: '%s', please check your LDIF from line %s on!"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:101
#: include/php_setup.inc:100
msgid "Generating this page caused the PHP interpreter to raise some errors!"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:106
#: include/php_setup.inc:105
msgid "Send bug report to the FusionDirectory Team"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:106
#: include/php_setup.inc:105
msgid "Send bugreport"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:111
#: include/php_setup.inc:110
msgid "Toggle information"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:121
#: include/php_setup.inc:120
msgid "PHP error"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:140
#: include/php_setup.inc:139
msgid "class"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:146
#: include/php_setup.inc:145
msgid "function"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:151
#: include/php_setup.inc:150
msgid "static"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:155
#: include/php_setup.inc:154
msgid "method"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:188
#: include/php_setup.inc:187
msgid "Trace"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "File"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "Line"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "Type"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:190
#: include/php_setup.inc:189
msgid "Arguments"
msgstr ""
......
This diff is collapsed.
# translation of messages.po to polish
# Copyright (C) 2009 Piort Rybicki
# Copyright (C) 2011 FusionDirectory
# This file is distributed under the same license as the FusionDirectory package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: polski\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 12:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-09-05 15:13+0100\n"
"Last-Translator: Piort Rybicki <meritus@innervision.pl>\n"
"Language-Team: Piotr Rybicki <meritus@innervision.pl>\n"
......@@ -171,7 +176,7 @@ msgid ""
"Fatal error: Register globals is on. FusionDirectory will refuse to login "
"unless this is fixed by an administrator."
msgstr ""
"BŁĄD: Register globals jest włączone. GOsa odmówi logowania do momentu "
"BŁĄD: Register globals jest włączone. FusionDirectory odmówi logowania do momentu "
"poprawienia tego parametru przez administratora."
#: html/main.php:198 ihtml/themes/default/password.tpl:41
......@@ -548,7 +553,7 @@ msgstr "Kontynuuj"
#: ihtml/themes/default/logout-close.tpl:5
#, fuzzy
msgid "Your FusionDirectory session has been closed!"
msgstr "Twoja sesja w GOsa wygasła!"
msgstr "Twoja sesja w FusionDirectory wygasła!"
#: ihtml/themes/default/logout-close.tpl:7
msgid ""
......@@ -639,7 +644,7 @@ msgstr "Zmień hasło"
#: ihtml/themes/default/login.tpl:10
#, fuzzy
msgid "FusionDirectory login screen"
msgstr "Ekran logowania GOsa"
msgstr "Ekran logowania FusionDirectory"
#: ihtml/themes/default/login.tpl:27
msgid "Login screen"
......@@ -843,10 +848,10 @@ msgstr "Kreator Copy &amp; paste"
msgid ""
"Some values need to be unique in the complete directory while some "
"combinations make no sense. FusionDirectory shows the relevant attributes. "
"Please maintain the values below to fullfill the policies."
"Please maintain the values below to fulfill the policies."
msgstr ""
"Niektóre wartości muszą być unikalne w całym katalogu, podczas gdy niektóre "
"kombinacje nie mają sensu. GOsa pokazuje dotyczące atrybuty. Proszę poprawić "
"kombinacje nie mają sensu. FusionDirectory pokazuje dotyczące atrybuty. Proszę poprawić "
"wartości poniżej aby utrzymać zgodność z regułami."
#: ihtml/themes/default/copyPasteDialog.tpl:9
......@@ -882,7 +887,7 @@ msgstr "Zakończ"
#: ihtml/themes/default/logout.tpl:5
#, fuzzy
msgid "Your FusionDirectory session has expired!"
msgstr "Twoja sesja w GOsa wygasła!"
msgstr "Twoja sesja w FusionDirectory wygasła!"
#: ihtml/themes/default/logout.tpl:7
#, fuzzy
......@@ -891,7 +896,7 @@ msgid ""
"time ago in the past. For security reasons, the session has been closed. To "
"continue with administrative tasks, please sign in again."
msgstr ""
"Ostatnia interakcja z interfejsem GOsa była już jakiś czas temu. Z powodów "
"Ostatnia interakcja z interfejsem FusionDirectory była już jakiś czas temu. Z powodów "
"bezpieczeństwa sesja została zamknięta. Aby kontynuować proszę zalogować się "
"ponownie."
......@@ -902,7 +907,7 @@ msgstr "Zaloguj się ponownie"
#: ihtml/themes/default/help.tpl:9
#, fuzzy
msgid "FusionDirectory help viewer"
msgstr "Podgląd pomocy GOsa"
msgstr "Podgląd pomocy FusionDirectory"
#: ihtml/themes/default/help.tpl:15
msgid "Index"
......@@ -1062,7 +1067,7 @@ msgid ""
"Search for 'session.gc_maxlifetime' in your php.ini and set it to 86400 or "
"higher."
msgstr ""
"Aby używać GOsa bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"Aby używać FusionDirectory bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"musi być ustawiona na 'off'."
#: setup/class_setupStep_Checks.inc:199 setup/class_setupStep_Checks.inc:215
......@@ -1076,14 +1081,14 @@ msgid ""
"In Order to use FusionDirectory without any trouble, the session."
"auto_register option in your php.ini should be set to 'Off'."
msgstr ""
"Aby używać GOsa bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"Aby używać FusionDirectory bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"musi być ustawiona na 'off'."
#: setup/class_setupStep_Checks.inc:201
#, fuzzy
msgid "Search for 'session.auto_start' in your php.ini and set it to 'Off'."
msgstr ""
"Aby używać GOsa bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"Aby używać FusionDirectory bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"musi być ustawiona na 'off'."
#: setup/class_setupStep_Checks.inc:208
......@@ -1092,7 +1097,7 @@ msgid ""
"FusionDirectory needs at least 32MB of memory. Setting it below this limit "
"may cause errors that are not reproducable! Increase it for larger setups."
msgstr ""
"GOsa potrzebuje conajmniej 16MB pamięci. Mniej może prowadzić do "
"FusionDirectory potrzebuje conajmniej 16MB pamięci. Mniej może prowadzić do "
"nieprzewidywalnych błędów. Dla większych instalacji, należy zwiększyć ten "
"parametr."
......@@ -1168,7 +1173,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Search for 'zend.ze1_compatibility_mode' in your php.ini and set it to 'Off'."
msgstr ""
"Aby używać GOsa bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"Aby używać FusionDirectory bez problemow, opcja session.auto_register w pliku php.ini "
"musi być ustawiona na 'off'."
#: setup/class_setupStep_Checks.inc:259
......@@ -1350,7 +1355,7 @@ msgid ""
"This dialog performs the basic configuration of the LDAP connectivity for "
"FusionDirectory."
msgstr ""
"Poniższe pola pozwalają na podstawową konfigurację zachowania GOsa i "
"Poniższe pola pozwalają na podstawową konfigurację zachowania FusionDirectory i "
"wpływają na różne właściwości w głównej konfiguracji."
#: setup/class_setupStep_Ldap.inc:112
......@@ -1393,7 +1398,7 @@ msgstr "Automatycznie"
#: setup/setup_frame.tpl:12
#, fuzzy
msgid "FusionDirectory setup wizard"
msgstr "Podgląd pomocy GOsa"
msgstr "Podgląd pomocy FusionDirectory"
#: setup/setup_frame.tpl:19
#, fuzzy
......@@ -1528,7 +1533,7 @@ msgid ""
"Normally this is adjustable via user templates, but you can specify a "
"default method to be used here, too."
msgstr ""
"GOsa wspiera kilka typów szyfrowania hasła. Typy można ustawić przez "
"FusionDirectory wspiera kilka typów szyfrowania hasła. Typy można ustawić przez "
"szablony użytkownika, oraz można też ustawić typ domyślny tutaj."
#: setup/setup_config1.tpl:222
......@@ -1539,7 +1544,7 @@ msgid ""
"implemented. For this to work, we need the admin DN and the corresponding "
"password."
msgstr ""
"GOsa zawsze zachowuje się jak admin i zarządza uprawnieniami wewnętrznie. "
"FusionDirectory zawsze zachowuje się jak admin i zarządza uprawnieniami wewnętrznie. "
"Jest to obejście dopóki ACL w katalogu OpenLDAP zostaną w pełni "
"zaimplementowane. Trzeba podać administracyjne DN i odpowiednie hasło."
......@@ -1551,7 +1556,7 @@ msgid ""
"created. Check the values below if the fit your needs."
msgstr ""
"Pewne podstawowe parametry LDAP są zmienialne i wpływają na lokalizacje "
"gdzie GOsa zapisuje użytkowników i grupy razem ze sposobem w jaki konta są "
"gdzie FusionDirectory zapisuje użytkowników i grupy razem ze sposobem w jaki konta są "
"tworzone. Sprawdź wartości poniżej i dostosuj do wymagań."
#: setup/setup_config1.tpl:224
......@@ -1561,7 +1566,7 @@ msgid ""
"provide interfaces to users mailboxes and general handling for quotas. "
"You can choose the dummy plugin to leave all your mail settings untouched."
msgstr ""
"GOsa posiada modularne wsparcie dla kilku metod pocztowych. Te metody "
"FusionDirectory posiada modularne wsparcie dla kilku metod pocztowych. Te metody "
"zapewniają interfejsy dla kont użytkowników oraz quota. Można wybrać "
"sztuczny dodatek, aby pozostawić ustawienia poczty nietknięte."
......@@ -1812,7 +1817,7 @@ msgstr "Włączone"
#: setup/class_setupStep_Config1.inc:74 setup/class_setupStep_Config1.inc:75
#, fuzzy
msgid "FusionDirectory settings 1/3"
msgstr "Ustawienia GOsa 1/3"
msgstr "Ustawienia FusionDirectory 1/3"
#: setup/class_setupStep_Config1.inc:76
#, fuzzy
......@@ -1855,7 +1860,7 @@ msgstr "Port sieve musi być liczbą."
#: setup/class_setupStep_Config2.inc:81 setup/class_setupStep_Config2.inc:82
#, fuzzy
msgid "FusionDirectory settings 2/3"
msgstr "Ustawienia GOsa 2/3"
msgstr "Ustawienia FusionDirectory 2/3"
#: setup/class_setupStep_Config2.inc:83
msgid "Customize special parameters"
......@@ -2302,7 +2307,7 @@ msgstr "Utwórz użytkownika z tego szablonu"
#: setup/setup_migrate.tpl:219
#, fuzzy
msgid "Migrate GOsa 2.5 administrative accounts"
msgstr "Utwórz konto Netatalk"
msgstr ""
#: setup/setup_migrate.tpl:221
msgid ""
......@@ -2405,7 +2410,7 @@ msgstr "Wiadomość powitalna"
#: setup/class_setupStep_Welcome.inc:40
#, fuzzy
msgid "Welcome to FusionDirectory setup wizard"
msgstr "Witaj w instalacji GOsa!"
msgstr "Witaj w instalacji FusionDirectory!"
#: setup/setup_checks.tpl:9
msgid "PHP module and extension checks"
......@@ -2696,7 +2701,7 @@ msgstr ""
#: setup/class_setupStep_Migrate.inc:1028
#, fuzzy, php-format
msgid "FusionDirectory 2.5 administrative accounts found: %s"
msgstr "Utwórz konto Netatalk"
msgstr ""
#: setup/class_setupStep_Migrate.inc:1033
#, fuzzy
......@@ -3298,7 +3303,7 @@ msgstr "Wróć"
#: include/utils/class_msgPool.inc:402
#, fuzzy, php-format
msgid "This account has no valid %s extensions!"
msgstr "To konto nie posiada poprawnych rozszerzeń GOsa."
msgstr "To konto nie posiada poprawnych rozszerzeń FusionDirectory."
#: include/utils/class_msgPool.inc:408
#, fuzzy, php-format
......@@ -3777,12 +3782,12 @@ msgstr "Katalog"
#: include/functions.inc:2326
#, fuzzy, php-format
msgid "FusionDirectory %s snapshot (Rev %s)"
msgstr "Wersja deweloperska GOsa (Rev %s)"
msgstr "Wersja deweloperska FusionDirectory (Rev %s)"
#: include/functions.inc:2331
#, fuzzy, php-format
msgid "FusionDirectory development snapshot (Rev %s)"
msgstr "Wersja deweloperska GOsa (Rev %s)"
msgstr "Wersja deweloperska FusionDirectory (Rev %s)"
#: include/functions.inc:2427
#, php-format
......@@ -4495,60 +4500,60 @@ msgstr ""
msgid "Error while importing dn: '%s', please check your LDIF from line %s on!"
msgstr "Błąd podczas importu dn: '%s', proszę sprawdzić LDIF od linii %s !"
#: include/php_setup.inc:101
#: include/php_setup.inc:100
msgid "Generating this page caused the PHP interpreter to raise some errors!"
msgstr "Tworzenie tej strony spowodowało, że interpreter PHP zwrócił błędy!"
#: include/php_setup.inc:106
#: include/php_setup.inc:105
msgid "Send bug report to the FusionDirectory Team"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:106
#: include/php_setup.inc:105
#, fuzzy
msgid "Send bugreport"
msgstr "Nadawca"
#: include/php_setup.inc:111
#: include/php_setup.inc:110
msgid "Toggle information"
msgstr "Przełącz informacje"
#: include/php_setup.inc:121
#: include/php_setup.inc:120
msgid "PHP error"
msgstr "błąd PHP:"
#: include/php_setup.inc:140
#: include/php_setup.inc:139
msgid "class"
msgstr "klasa"
#: include/php_setup.inc:146
#: include/php_setup.inc:145
msgid "function"
msgstr "funkcja"
#: include/php_setup.inc:151
#: include/php_setup.inc:150
msgid "static"
msgstr "statyczna"
#: include/php_setup.inc:155
#: include/php_setup.inc:154
msgid "method"
msgstr "metoda"
#: include/php_setup.inc:188
#: include/php_setup.inc:187
msgid "Trace"
msgstr "Śledzenie"
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "File"
msgstr "Plik"
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "Line"
msgstr "Linia"
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "Type"
msgstr "Typ"
#: include/php_setup.inc:190
#: include/php_setup.inc:189
msgid "Arguments"
msgstr "Argumenty"
......@@ -5477,7 +5482,7 @@ msgstr ""
#: plugins/admin/departments/dep_move_confirm.tpl:8
#, fuzzy
msgid "FusionDirectory can NOT fix this for you, yet."
msgstr "GOsa NIE może naprawić tego dla Ciebie, jeszcze."
msgstr "FusionDirectory NIE może naprawić tego dla Ciebie, jeszcze."
#: plugins/admin/departments/dep_move_confirm.tpl:11
msgid ""
......@@ -6049,7 +6054,7 @@ msgid ""
"menu on the left, or by choosing one of the pictograms below. All changes "
"apply directly to your companies LDAP server."
msgstr ""
"To jest główny ekran GOsa. Można wybrać zadania z menu po lewej stronie, lub "
"To jest główny ekran FusionDirectory. Można wybrać zadania z menu po lewej stronie, lub "
"wybierając jeden z piktogramów poniżej. Wszelkie zmiany wchodzą bezpośrednio "
"do serwera LDAP."
......
# translation of messages.po to Brazilian Portuguese
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Copyright (C) 2009 Clever de Oliveira Jr.
# Copyright (C) 2011 FusionDirectory
# This file is distributed under the same license as the FusionDirectory package.
#
# Clever de Oliveira Jr. <clever@dri.cefetmg.br>, 2009.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: messages-2.6.4-pt_BR\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 12:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-02 15:03-0300\n"
"Last-Translator: Clever de Oliveira Jr. <clever@dri.cefetmg.br>\n"
"Language-Team: Brazilian Portuguese <pt@li.org>\n"
......@@ -26,7 +28,7 @@ msgstr ""
#: html/password.php:58 html/index.php:144
#, fuzzy, php-format
msgid "FusionDirectory configuration %s/%s is not readable. Aborted."
msgstr "A configuração GOsa %s/%s não pôde ser lida. Abortado."
msgstr "A configuração FusionDirectory %s/%s não pôde ser lida. Abortado."
#: html/password.php:74 html/main.php:268 html/index.php:144
#: html/index.php:216 include/class_SnapshotHandler.inc:44
......@@ -531,7 +533,7 @@ msgstr "Continuar"
#: ihtml/themes/default/logout-close.tpl:5
#, fuzzy
msgid "Your FusionDirectory session has been closed!"
msgstr "Sua sessão do GOsa expirou!"
msgstr "Sua sessão do FusionDirectory expirou!"
#: ihtml/themes/default/logout-close.tpl:7
msgid ""
......@@ -645,7 +647,7 @@ msgid ""
"to do this since there is no way for FusionDirectory to get your data back."
msgstr ""
"Ele pode ser o grupo primário de um usuário. Por favor, tenha certeza se "
"realmente quer fazer isso, pois o GOsa não possui uma forma para restaurar "
"realmente quer fazer isso, pois o FusionDirectory não possui uma forma para restaurar "
"seus dados anteriores."
#: ihtml/themes/default/remove.tpl:9 plugins/admin/acl/remove.tpl:10
......@@ -812,7 +814,7 @@ msgstr ""
msgid ""
"Some values need to be unique in the complete directory while some "
"combinations make no sense. FusionDirectory shows the relevant attributes. "
"Please maintain the values below to fullfill the policies."
"Please maintain the values below to fulfill the policies."
msgstr ""
#: ihtml/themes/default/copyPasteDialog.tpl:9
......@@ -847,7 +849,7 @@ msgstr "Finalizar"
#: ihtml/themes/default/logout.tpl:5
#, fuzzy
msgid "Your FusionDirectory session has expired!"
msgstr "Sua sessão do GOsa expirou!"
msgstr "Sua sessão do FusionDirectory expirou!"
#: ihtml/themes/default/logout.tpl:7
msgid ""
......@@ -863,7 +865,7 @@ msgstr "Entrar novamente"
#: ihtml/themes/default/help.tpl:9
#, fuzzy
msgid "FusionDirectory help viewer"
msgstr "Visualizador de ajuda do GOsa"
msgstr "Visualizador de ajuda do FusionDirectory"
#: ihtml/themes/default/help.tpl:15
msgid "Index"
......@@ -3852,7 +3854,7 @@ msgid ""
"FusionDirectory configuration file away to run the FusionDirectory setup "
"again."
msgstr ""
"O arquivo de configuração do GOsa parece estar desatualizador. Por favor, "
"O arquivo de configuração do FusionDirectory parece estar desatualizador. Por favor, "
"remova-o e execute o configurador novamente."
#: include/class_CopyPasteHandler.inc:118
......@@ -4209,59 +4211,59 @@ msgid "Error while importing dn: '%s', please check your LDIF from line %s on!"
msgstr ""
"Erro enquanto importava dn: '%s', por favor, verifique seu LDIF na linha %s!"
#: include/php_setup.inc:101
#: include/php_setup.inc:100
msgid "Generating this page caused the PHP interpreter to raise some errors!"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:106
#: include/php_setup.inc:105
msgid "Send bug report to the FusionDirectory Team"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:106
#: include/php_setup.inc:105
msgid "Send bugreport"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:111
#: include/php_setup.inc:110
msgid "Toggle information"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:121
#: include/php_setup.inc:120
msgid "PHP error"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:140
#: include/php_setup.inc:139
msgid "class"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:146
#: include/php_setup.inc:145
msgid "function"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:151
#: include/php_setup.inc:150
msgid "static"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:155
#: include/php_setup.inc:154
msgid "method"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:188
#: include/php_setup.inc:187
msgid "Trace"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "File"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "Line"
msgstr ""
#: include/php_setup.inc:189
#: include/php_setup.inc:188
msgid "Type"
msgstr "Tipo"
#: include/php_setup.inc:190
#: include/php_setup.inc:189
msgid "Arguments"
msgstr ""
......@@ -4322,7 +4324,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Isso inclui, para este usuário, todos os dados da conta, regras de acesso, "
"configurações imap e etc. Por favor, tenha certeza se quer realmente fazer "
"isso, pois o GOsa não tem como recuperar seus dados anteriores."
"isso, pois o FusionDirectory não tem como recuperar seus dados anteriores."
#: plugins/admin/acl/class_aclManagement.inc:154
msgid "ACL Assignment"
......@@ -4751,7 +4753,7 @@ msgid ""
"do this since there is no way for FusionDirectory to get your data back."
msgstr ""
"Ele pode ser o grupo primário de um usuário. Por favor, tenha certeza se "
"realmente quer fazer isso, pois o GOsa não possui uma forma para restaurar "
"realmente quer fazer isso, pois o FusionDirectory não possui uma forma para restaurar "
"seus dados anteriores."
#: plugins/admin/groups/trust_machines.tpl:6
......@@ -5197,7 +5199,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Isso inclui, para este usuário, todos os dados da conta, regras de acesso, "
"configurações imap e etc. Por favor, tenha certeza se quer realmente fazer "
"isso, pois o GOsa não tem como recuperar seus dados anteriores."
"isso, pois o FusionDirectory não tem como recuperar seus dados anteriores."
#: plugins/admin/departments/remove.tpl:10
msgid ""
......@@ -5533,7 +5535,7 @@ msgid ""
"FusionDirectory to get your data back."
msgstr ""
"Ele pode ser o grupo primário de um usuário. Por favor, tenha certeza se "
"realmente quer fazer isso, pois o GOsa não possui uma forma para restaurar "
"realmente quer fazer isso, pois o FusionDirectory não possui uma forma para restaurar "
"seus dados anteriores."
#: plugins/admin/ogroups/paste_generic.tpl:7
......@@ -5726,7 +5728,7 @@ msgid ""
"menu on the left, or by choosing one of the pictograms below. All changes "
"apply directly to your companies LDAP server."
msgstr ""
"Este é o menu principal do GOsa. Você pode selecionar tarefas a partir do "
"Este é o menu principal do FusionDirectory. Você pode selecionar tarefas a partir do "
"menu esquerdo ou através dos ícones abaixo. Todas as alterações serão "
"aplicadas diretamente ao seu servidor LDAP."
......
# Translation of messages.po to Russian
# Copyright (C) 2005 Igor Muratov
# Copyright (C) 2011 FusionDirectory
# This file is distributed under the same license as the FusionDirectory package.
#
# Valia V. Vaneeva <fattie@altlinux.ru>, 2004.
# $Id: messages.po,v 1.61 2005/04/18 10:37:13 migor-guest Exp $
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: messages\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 12:46+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-24 19:03+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-04-18 14:35+0300\n"
"Last-Translator: Igor Muratov <migor@altlinux.org>\n"
"Language-Team: ALT Linux Team\n"
......@@ -26,7 +30,7 @@ msgstr "Терминал-сервер"
#, fuzzy, php-format
msgid "FusionDirectory configuration %s/%s is not readable. Aborted."
msgstr ""
"Не удается прочитать файл настройки GOsa %s/fusiondirectory.conf. Операция "
"Не удается прочитать файл настройки FusionDirectory %s/fusiondirectory.conf. Операция "
"прервана."
#: html/password.php:74 html/main.php:268 html/index.php:144
......@@ -176,7 +180,7 @@ msgid ""
"Fatal error: Register globals is on. FusionDirectory will refuse to login "
"unless this is fixed by an administrator."
msgstr ""
"Используется механизм register_globals. GOsa не допустит пользователей