Commit a73a5d90 authored by Benoit Mortier's avatar Benoit Mortier
Browse files

updating locales

parent 56a16896
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/"
"language/ca/)\n"
"Language: ca\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/ca/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -305,10 +304,8 @@ msgstr "Informació"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr ""
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
......@@ -394,8 +391,8 @@ msgstr "Avís"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr ""
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/projects/p/"
"FusionDirectory/language/cs_CZ/)\n"
"Language: cs_CZ\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/cs_CZ/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs_CZ\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -38,9 +37,7 @@ msgstr "chyba"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr ""
"Abyste mohli vytáčet přímo odsud, je třeba mít zadané své vlastní telefonní "
"číslo."
msgstr "Abyste mohli vytáčet přímo odsud, je třeba mít zadané své vlastní telefonní číslo."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
......@@ -164,9 +161,7 @@ msgstr "e-mail"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr ""
"Nedaří se pro Vás vytvořit jedinečné DN (rozlišené jméno). Vyplňte prosím "
"ještě další políčka formuláře."
msgstr "Nedaří se pro Vás vytvořit jedinečné DN (rozlišené jméno). Vyplňte prosím ještě další políčka formuláře."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
......@@ -309,11 +304,9 @@ msgstr "informace"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
msgstr ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr "Zásuvný modul telefonní seznam umožňuje vyhledávat kontakty na uživatele tohoto systému. Dále zde mohou být vedeny i ostatní osoby, které v systému uživatelský účet nemají. Pro vyhledávání lze používat i zástupné znaky – pokud tedy chcete vyhledat například 'FusionDirectory', použijte zástupný znak * (hvězdička) -> 'Fu*ry'. Pro další upřesnění vyhledávání pak používejte filtry."
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
msgid "Actions"
......@@ -398,16 +391,10 @@ msgstr "varování"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
msgstr ""
"Týká se veškerých informací o této položce v adresáři. Prosím velmi dobře si "
"rozmyslete, zda to opravdu chcete udělat, protože provedené změny už ve "
"FusionDirectory nepůjde vzít nijak jednoduše zpět (nanejvýš složitě ze "
"záloh, pokud existují a obsahují potřebná data)!"
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr "Týká se veškerých informací o této položce v adresáři. Prosím velmi dobře si rozmyslete, zda to opravdu chcete udělat, protože provedené změny už ve FusionDirectory nepůjde vzít nijak jednoduše zpět (nanejvýš složitě ze záloh, pokud existují a obsahují potřebná data)!"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
msgid "So - if you're sure - press 'Delete' to continue or 'Cancel' to abort."
msgstr ""
"Tedy – pokud jste si jist(a), stiskněte 'smazat'. V opačném případě operaci "
"zrušte pomocí 'zrušit'."
msgstr "Tedy – pokud jste si jist(a), stiskněte 'smazat'. V opačném případě operaci zrušte pomocí 'zrušit'."
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
# Maik Wagner <maikwagner@yahoo.com>, 2013
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/"
"language/de/)\n"
"Language: de\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/de/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: de\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -38,9 +38,7 @@ msgstr "Fehler"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr ""
"Um direkt wählen zu können müssen Sie zuerst Ihre persönliche Telefonnummer "
"einstellen."
msgstr "Um direkt wählen zu können müssen Sie zuerst Ihre persönliche Telefonnummer einstellen."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
......@@ -164,9 +162,7 @@ msgstr "Email"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr ""
"Es kann kein eindeutiger DN für diesen Eintrag erzeugt werden. Füllen Sie "
"bitte weitere Felder aus."
msgstr "Es kann kein eindeutiger DN für diesen Eintrag erzeugt werden. Füllen Sie bitte weitere Felder aus."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
......@@ -175,7 +171,7 @@ msgstr "Adressbuch"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:851
msgid "The addressbook plugin show internal users and external ones"
msgstr ""
msgstr "Das Adressbuchplugin zeigt interne und externe Nutzer"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:858
msgid "Surname"
......@@ -309,11 +305,9 @@ msgstr "Information"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
msgstr ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr "Das Telefonlisten-Plugin bietet Listen und Suchmöglichkeiten für die Leute an Ihrem Ort. Sie möchten eventuell den Stern [*] wie in 'Fu*ry' verwenden um beispielsweise 'FusionDirectory' zu finden. Benutzen Sie die Filter unten um Ihre Suche zu verfeinern."
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
msgid "Actions"
......@@ -398,12 +392,10 @@ msgstr "Warnung"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
msgstr ""
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr "Dies beinhaltet alle Adressbuchdaten in diesem Eintrag. Bitte überprüfen Sie, ob Sie dies wirklich durchführen möchten, da es keine Möglichkeit für FusionDirectory gibt, Ihre Daten wieder zu holen."
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
msgid "So - if you're sure - press 'Delete' to continue or 'Cancel' to abort."
msgstr ""
"Wenn Sie sicher sind, drücken Sie 'Entfernen' um fortzufahren oder "
"'Abbrechen' zum Abbruch."
msgstr "Wenn Sie sicher sind, drücken Sie 'Entfernen' um fortzufahren oder 'Abbrechen' zum Abbruch."
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/"
"language/es/)\n"
"Language: es\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: es\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -38,9 +37,7 @@ msgstr "Error"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr ""
"Necesita introducir su número de teléfono personal para poder realizar "
"llamadas directas."
msgstr "Necesita introducir su número de teléfono personal para poder realizar llamadas directas."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
......@@ -164,9 +161,7 @@ msgstr "Correo Electrónico"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr ""
"No se puede crear un 'DN' único para esta entrada. Por favor rellene los "
"campos del formulario."
msgstr "No se puede crear un 'DN' único para esta entrada. Por favor rellene los campos del formulario."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
......@@ -309,10 +304,8 @@ msgstr "Información"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr ""
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
......@@ -398,12 +391,10 @@ msgstr "Aviso"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr ""
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
msgid "So - if you're sure - press 'Delete' to continue or 'Cancel' to abort."
msgstr ""
"Entonces, si esta seguro, presione <i>Eliminar</i> para continuar o "
"<i>Cancelar</i> para Abortar."
msgstr "Entonces, si esta seguro, presione <i>Eliminar</i> para continuar o <i>Cancelar</i> para Abortar."
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Spanish (Venezuela) (http://www.transifex.com/projects/p/"
"FusionDirectory/language/es_VE/)\n"
"Language: es_VE\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Spanish (Venezuela) (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/es_VE/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: es_VE\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -38,9 +37,7 @@ msgstr "Error"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr ""
"Necesita introducir su número de teléfono personal para poder realizar "
"llamadas directas."
msgstr "Necesita introducir su número de teléfono personal para poder realizar llamadas directas."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
......@@ -164,9 +161,7 @@ msgstr "Correo Electrónico"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr ""
"No se puede crear un 'DN' único para esta entrada. Por favor rellene los "
"campos del formulario."
msgstr "No se puede crear un 'DN' único para esta entrada. Por favor rellene los campos del formulario."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
......@@ -175,8 +170,7 @@ msgstr "Libreta direcciones"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:851
msgid "The addressbook plugin show internal users and external ones"
msgstr ""
"El complemento de libreta de direcciones muestra usuarios internos y externos"
msgstr "El complemento de libreta de direcciones muestra usuarios internos y externos"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:858
msgid "Surname"
......@@ -310,11 +304,9 @@ msgstr "Información"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
msgstr ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr "El complemento de lista de teléfonos provee capacidades para listado y búsqueda de gente en su sitio. Puede querer utilizar el asterisco [*], por ejemplo en 'Fu*ry'\npara buscar 'FusionDirectory'. Utilice los filtros abajo para limitar su búsqueda."
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
msgid "Actions"
......@@ -399,15 +391,10 @@ msgstr "Aviso"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
msgstr ""
"Esto incluye toda la data de la libreta de direcciones para esta entrada. "
"Por favor verifique si realmente desea hacer esto ya que FusionDirectory no "
"tiene forma de recuperar la data."
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr "Esto incluye toda la data de la libreta de direcciones para esta entrada. Por favor verifique si realmente desea hacer esto ya que FusionDirectory no tiene forma de recuperar la data."
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
msgid "So - if you're sure - press 'Delete' to continue or 'Cancel' to abort."
msgstr ""
"Entonces, si esta seguro, presione <i>Eliminar</i> para continuar o "
"<i>Cancelar</i> para Abortar."
msgstr "Entonces, si esta seguro, presione <i>Eliminar</i> para continuar o <i>Cancelar</i> para Abortar."
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Persian (Iran) <biabani.mohammad@gmail.com>\n"
"Language: fa_IR\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: fa_IR\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -304,10 +304,8 @@ msgstr ""
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr ""
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
......@@ -393,8 +391,8 @@ msgstr ""
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr ""
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: French (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/"
"language/fr/)\n"
"Language: fr\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: French (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/fr/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: fr\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n > 1);\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -38,9 +37,7 @@ msgstr "Erreur"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr ""
"Vous n'avez pas de numéro de téléphone personnel indiqué. Veuillez rectifier "
"cela afin de pouvoir faire des appels directs."
msgstr "Vous n'avez pas de numéro de téléphone personnel indiqué. Veuillez rectifier cela afin de pouvoir faire des appels directs."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
......@@ -164,9 +161,7 @@ msgstr "Adresse de messagerie"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr ""
"Impossible de créer un DN unique pour cette entrée. Veuillez remplir plus de "
"champs."
msgstr "Impossible de créer un DN unique pour cette entrée. Veuillez remplir plus de champs."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
......@@ -309,11 +304,9 @@ msgstr "Information"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
msgstr ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr "L'extension gérant les listes de numéros de téléphone permet de les mettre à disposition de vos utilisateurs. Vous pouvez utiliser les [*] dans vos recherches, comme dans 'Fu*ry' pour trouver 'FusionDirectory'. Utilisez les filtres ci dessous pour réduire l'étendue de votre recherche."
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
msgid "Actions"
......@@ -345,8 +338,7 @@ msgstr "Afficher les entrées de l'organisation"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:47
msgid "Select to see users in addressbook"
msgstr ""
"Sélectionner pour afficher les utilisateurs présent dans le carnet d'adresse"
msgstr "Sélectionner pour afficher les utilisateurs présent dans le carnet d'adresse"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:50
msgid "Show addressbook entries"
......@@ -399,16 +391,10 @@ msgstr "Avertissement"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
msgstr ""
"Ceci inclut toutes les données du carnet d'adresses situées dans cette "
"entrée. Veuillez vérifier si vous voulez réaliser cette opération, toutes "
"les données seront définitivement perdues, il n'y a pas de moyen pour "
"FusionDirectory de les récupérer."
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr "Ceci inclut toutes les données du carnet d'adresses situées dans cette entrée. Veuillez vérifier si vous voulez réaliser cette opération, toutes les données seront définitivement perdues, il n'y a pas de moyen pour FusionDirectory de les récupérer."
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
msgid "So - if you're sure - press 'Delete' to continue or 'Cancel' to abort."
msgstr ""
"D'accord - si vous êtes sur - cliquez sur 'Supprimer' pour continuer ou sur "
"'Annuler' pour abandonner."
msgstr "D'accord - si vous êtes sur - cliquez sur 'Supprimer' pour continuer ou sur 'Annuler' pour abandonner."
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Indonesian (http://www.transifex.com/projects/p/"
"FusionDirectory/language/id/)\n"
"Language: id\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 15:48+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Indonesian (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/id/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: id\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -305,10 +304,8 @@ msgstr ""
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr ""
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
......@@ -394,8 +391,8 @@ msgstr ""
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr ""
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
......
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-develop\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-07-31 10:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-07-30 16:15+0000\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/"
"language/it/)\n"
"Language: it\n"
"POT-Creation-Date: 2013-08-21 17:43+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2013-08-21 16:31+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory/language/it/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: it\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -38,9 +37,7 @@ msgstr "Errore"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr ""
"Devi impostare il tuo numero di telefono personale se vuoi effettuare delle "
"chiamate dirette."
msgstr "Devi impostare il tuo numero di telefono personale se vuoi effettuare delle chiamate dirette."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
......@@ -164,9 +161,7 @@ msgstr "Indirizzo di posta elettronica"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr ""
"Impossibile creare un DN unico per questa entry. Completa più campi del "
"formulario."
msgstr "Impossibile creare un DN unico per questa entry. Completa più campi del formulario."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
......@@ -309,11 +304,9 @@ msgstr "Informazione"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "