Commit 7c14eeda authored by Benoit Mortier's avatar Benoit Mortier
Browse files

Updated the locales for FusionDirectory 1.0.8.6

parent 66d1503d
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:02+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Arabic (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/ar/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:02+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Catalan (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/ca/)\n"
......
......@@ -4,15 +4,15 @@
#
# Translators:
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2012
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2012
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2012,2015
# Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>, 2012
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-07 19:11+0000\n"
"Last-Translator: Pavel Borecki <pavel.borecki@gmail.com>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/cs_CZ/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -27,22 +27,22 @@ msgstr "Vytočit spojení z %s na %s?"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid "Error"
msgstr "chyba"
msgstr "Chyba"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr "Abyste mohli vytáčet přímo odsud, je třeba mít zadané své vlastní telefonní číslo."
msgstr "Abyste mohli vytáčet přímo odsud, je třeba mít nastaveno své vlastní telefonní číslo."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
msgid "LDAP error"
msgstr "chyba LDAPu"
msgstr "Chyba LDAP"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:235
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:343
msgid "Permission"
msgstr "oprávnění"
msgstr "Oprávnění"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:465
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:472
......@@ -50,21 +50,21 @@ msgstr "oprávnění"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:598
#: addons/addressbook/dial.tpl.c:5
msgid "Dial"
msgstr "zavolat"
msgstr "Zavolat"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:482
#, php-format
msgid "Save contact for %s as vcard"
msgstr "exportovat kontakt na %s ve formátu vcard"
msgstr "Exportovat kontakt na %s ve formátu vcard"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:488
#, php-format
msgid "Send mail to %s"
msgstr "poslat %s e-mail"
msgstr "Poslat %s e-mail"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:612
msgid "global addressbook"
msgstr "globální adresář"
msgstr "Globální adresář"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:615
msgid "user database"
......@@ -73,15 +73,15 @@ msgstr "databáze uživatelů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:619
#, php-format
msgid "Contact stored in '%s'"
msgstr "kontakt byl uložen do '%s'"
msgstr "Kontakt byl uložen do %s"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:621
msgid "Creating new entry in"
msgstr "probíhá vytváření nové položky v"
msgstr "Vytváření nové položky v"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
msgid "All"
msgstr "vše"
msgstr "Vše"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:697
......@@ -89,7 +89,7 @@ msgstr "vše"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:734
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:5 addons/addressbook/contents.tpl.c:2
msgid "Name"
msgstr "jméno"
msgstr "Jméno"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:701
......@@ -97,23 +97,23 @@ msgstr "jméno"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:731
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:859
msgid "Given name"
msgstr "jméno"
msgstr "Jméno"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:659
msgid "Work phone"
msgstr "telefon do práce"
msgstr "Telefon do práce"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:659
msgid "Cell phone"
msgstr "mobilní telefon"
msgstr "Mobilní telefon"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:660
msgid "Home phone"
msgstr "telefon domů"
msgstr "Telefon domů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:660
msgid "User ID"
msgstr "ID uživatele"
msgstr "Identifikátor uživatele"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:715
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:20
......@@ -122,123 +122,123 @@ msgstr "ID uživatele"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:26
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:56
msgid "Phone"
msgstr "telefon"
msgstr "Telefon"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:718
msgid "Telephone number"
msgstr "telefonní číslo"
msgstr "Telefonní číslo"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:721
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:8
msgid "Fax"
msgstr "fax"
msgstr ""
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:724
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:23
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:11
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:29
msgid "Mobile"
msgstr "mobilní telefon"
msgstr "Mobilní"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:727
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:866
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:56
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:62
msgid "Pager"
msgstr "pager"
msgstr ""
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:739
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:26
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:32
msgid "Email"
msgstr "e-mail"
msgstr "E-mail"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr "Nedaří se pro Vás vytvořit jedinečné DN (rozlišené jméno). Vyplňte prosím ještě další políčka formuláře."
msgstr "Nedaří se pro vás vytvořit jedinečné rozlišené jméno. Vyplňte ještě další políčka formuláře."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
msgid "Addressbook"
msgstr "adresář"
msgstr "Adresář"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:851
msgid "The addressbook plugin show internal users and external ones"
msgstr ""
msgstr "Zásuvný modul Adresář zobrazuje uživatele uvnitř a vně organizace"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:858
msgid "Surname"
msgstr "příjmení"
msgstr "Příjmení"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:860
msgid "Telefon number"
msgstr "telefonní číslo"
msgstr "Telefonní číslo"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:861
msgid "Fax number"
msgstr "číslo faxu"
msgstr "Číslo faxu"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:862
msgid "Mobile number"
msgstr "číslo mobilního telefonu"
msgstr "Číslo mobilního telefonu"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:863
msgid "Home phone number"
msgstr "telefonní číslo domů"
msgstr "Telefonní číslo domů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:864
msgid "User identification"
msgstr "identifikace uživatele"
msgstr "Identifikace uživatele"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:865
msgid "Mail address"
msgstr "e-mailová adresa"
msgstr "E-mailová adresa"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:867
msgid "Organization"
msgstr "organizace"
msgstr "Organizace"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:868
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:35
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:41
msgid "Department"
msgstr "oddělení"
msgstr "Oddělení"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:869
msgid "Location"
msgstr "umístění"
msgstr "Umístění"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:870
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:871
msgid "Postal address"
msgstr "poštovní adresa"
msgstr "Poštovní adresa"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:872
msgid "State"
msgstr "stát"
msgstr "Stát"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:873
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:8
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:14
msgid "Initials"
msgstr "iniciály"
msgstr "Iniciály"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:874
msgid "Title"
msgstr "titul"
msgstr "Titul"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:875
msgid "Home postal address"
msgstr "soukromá poštovní adresa"
msgstr "Soukromá poštovní adresa"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:876
msgid "Common name"
msgstr "běžné jméno (Common Name)"
msgstr "Běžné jméno"
#: html/getvcard.php:39
msgid "Internal error"
msgstr "vnitřní chyba"
msgstr "Vnitřní chyba"
#: html/getvcard.php:39
msgid "Missing parameters!"
......@@ -247,157 +247,157 @@ msgstr "Chybějící parametry!"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:2
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:5
msgid "Personal"
msgstr "osobní"
msgstr "Osobní"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:11
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:17
msgid "Personal title"
msgstr "oslovení"
msgstr "Oslovení"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:14
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:14
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:20
msgid "Private"
msgstr "soukromé"
msgstr "Soukromé"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:17
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:47
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:23
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:53
msgid "Address"
msgstr "adresa"
msgstr "Adresa"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:29
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:35
msgid "Organizational"
msgstr "organizační"
msgstr "Organizační"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:32
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:38
msgid "Company"
msgstr "společnost"
msgstr "Společnost"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:38
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:44
msgid "City"
msgstr "město"
msgstr "Město"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:41
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:47
msgid "Postal code"
msgstr "poštovní směrovací číslo (PSČ)"
msgstr "Poštovní směrovací číslo (PSČ)"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:44
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:50
msgid "Country"
msgstr "země"
msgstr "Země"
#: addons/addressbook/address_info.tpl.c:53
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:59
msgid "FAX"
msgstr "fax"
msgstr ""
#: addons/addressbook/dial.tpl.c:2
msgid "Dial connection..."
msgstr "probíhá spojení…"
msgstr "Vytočit spojení…"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:17
msgid "Contact"
msgstr "kontakt"
msgstr "Kontakt"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:20
msgid "Information"
msgstr "informace"
msgstr "Informace"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:23
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in\n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr ""
msgstr "Zásuvný modul telefonní seznam poskytuje funkce vyhledávání osob ve vaší organizaci. Při vyhledávání můžete používat hvězdičku [*] jako zástupný znak – \nnapř. Fu*ry pro vyhledání FusionDirectory. Pro zúžení vyhledávání použijte filtry níže."
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:26
msgid "Actions"
msgstr "akce"
msgstr "Akce"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:29
msgid "Add entry"
msgstr "přidat položku"
msgstr "Přidat položku"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:32
msgid "Edit entry"
msgstr "upravit položku"
msgstr "Upravit položku"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:35
msgid "Remove entry"
msgstr "odebrat položku"
msgstr "Odebrat položku"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:38
msgid "Filters"
msgstr "filtry"
msgstr "Filtry"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:41
msgid "Select to see regular users"
msgstr "vyberte pro zobrazení běžných uživatelů"
msgstr "Vyberte pro zobrazení běžných uživatelů"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:44
msgid "Show organizational entries"
msgstr "zobrazovat organizační položky"
msgstr "Zobrazit organizační položky"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:47
msgid "Select to see users in addressbook"
msgstr "vyberte pro zobrazení uživatelů v adresáři"
msgstr "Vyberte pro zobrazení uživatelů v adresáři"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:50
msgid "Show addressbook entries"
msgstr "zobrazovat položky adresáře"
msgstr "Zobrazit položky adresáře"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:53
msgid "Display results for department"
msgstr "zobrazit výsledky pro oddělení"
msgstr "Zobrazit výsledky pro oddělení"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:56
msgid "Choose the department the search will be based on"
msgstr "vyberte oddělení ve kterém se bude hledat"
msgstr "Vyberte oddělení ve kterém se bude hledat"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:59
msgid "Match object"
msgstr "jaký údaj"
msgstr "Shodný objekt"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:62
msgid "Choose the object that will be searched in"
msgstr "zvolte objekt ve kterém chcete vyhledávat"
msgstr "Zvolte objekt ve kterém chcete vyhledávat"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:65
msgid "Search for"
msgstr "hledat"
msgstr "Hledat"
#: addons/addressbook/contents.tpl.c:68
msgid "Search string"
msgstr "hledaný řetězec znaků"
msgstr "Hledaný řetězec znaků"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:2
msgid "Warning"
msgstr "varování"
msgstr "Varování"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:5
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr "Týká se veškerých informací o této položce v adresáři. Prosím velmi dobře si rozmyslete, zda to opravdu chcete udělat, protože provedené změny už ve FusionDirectory nepůjde vzít nijak jednoduše zpět (nanejvýš složitě ze záloh, pokud existují a obsahují potřebná data)!"
msgstr "Týká se veškerých informací o této položce v adresáři. Velmi dobře si rozmyslete, zda to opravdu chcete udělat, protože provedené změny už ve FusionDirectory nepůjde vzít nijak jednoduše zpět!"
#: addons/addressbook/remove.tpl.c:8
msgid "So - if you're sure - press 'Delete' to continue or 'Cancel' to abort."
msgstr "Tedy – pokud jste si jist(a), stiskněte 'smazat'. V opačném případě operaci zrušte pomocí 'zrušit'."
msgstr "Tedy – pokud jste si jisti, klikněte na Smazat. V opačném případě operaci zrušte kliknutím na Zrušit."
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:2
msgid "Choose the department to store entry in"
msgstr "zvolte oddělení ve kterém bude položka umístěna"
msgstr "Zvolte oddělení ve kterém bude položka umístěna"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:8
msgid "Last name"
msgstr "příjmení"
msgstr "Příjmení"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl.c:11
msgid "First name"
msgstr "jméno"
msgstr "Jméno"
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: German (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/de/)\n"
......
......@@ -6,13 +6,13 @@
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"Project-Id-Version: FusionDirectory VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: bugs@fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-05-07 11:52+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"Last-Translator: FusionDirectory project <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: English\n"
"Language: en\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/es/)\n"
......
......@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Spanish (Venezuela) (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/es_VE/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 15:52+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Persian (Iran) (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/fa_IR/)\n"
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: French (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/fr/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 15:39+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Indonesian (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/id/)\n"
......
......@@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Italian (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/it/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 15:39+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Latvian (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/lv/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Norwegian Bokmål (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/nb/)\n"
......
......@@ -10,7 +10,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Dutch (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/nl/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/pl/)\n"
......
......@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory-108\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: documentation@lists.fusiondirectory.org\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-19 21:45+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2015-03-31 11:49+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-02-25 16:12+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Portuguese (http://www.transifex.com/projects/p/FusionDirectory-108/language/pt/)\n"
......