Commit 1281a008 authored by Benoit Mortier's avatar Benoit Mortier
Browse files

Updating locales for 1.0.5-dev

parent afb346c8
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
#
# Translators:
# <pavel.borecki@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://forge.fusiondirectory.org/projects/fd\n"
"POT-Creation-Date: 2012-05-26 17:33+0200\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-09 16:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-26 16:51+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.net/projects/p/FusionDirectory/language/cs_CZ/)\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.net/projects/p/"
"FusionDirectory/language/cs_CZ/)\n"
"Language: cs_CZ\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: cs_CZ\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2\n"
#: html/getvcard.php:39
......@@ -30,10 +31,10 @@ msgstr "Chybějící parametry!"
msgid "Dial connection..."
msgstr "probíhá spojení…"
#: addons/addressbook/dial.tpl:10 addons/addressbook/class_addressbook.inc:485
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:492
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:496
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:618
#: addons/addressbook/dial.tpl:10 addons/addressbook/class_addressbook.inc:465
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:472
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:476
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:598
msgid "Dial"
msgstr "zavolat"
......@@ -55,7 +56,7 @@ msgid "First name"
msgstr "jméno"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:48
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:895
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:873
#: addons/addressbook/address_info.tpl:32
msgid "Initials"
msgstr "iniciály"
......@@ -79,20 +80,20 @@ msgstr "adresa"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:94
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:221
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:735
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:715
#: addons/addressbook/address_info.tpl:67
#: addons/addressbook/address_info.tpl:163 addons/addressbook/contents.tpl:14
msgid "Phone"
msgstr "telefon"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:106
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:744
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:724
#: addons/addressbook/address_info.tpl:75 addons/addressbook/contents.tpl:15
msgid "Mobile"
msgstr "mobilní telefon"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:118
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:759
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:739
#: addons/addressbook/address_info.tpl:83
msgid "Email"
msgstr "e-mail"
......@@ -108,7 +109,7 @@ msgid "Company"
msgstr "společnost"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:155
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:890
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:868
#: addons/addressbook/address_info.tpl:117
msgid "Department"
msgstr "oddělení"
......@@ -134,200 +135,180 @@ msgid "FAX"
msgstr "fax"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:246
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:888
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:727
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:866
#: addons/addressbook/address_info.tpl:179
msgid "Pager"
msgstr "pager"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:29
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:30
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:41
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:871
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:872
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:877 addons/addressbook/main.inc:43
msgid "Addressbook"
msgstr "adresář"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:29
msgid "FusionDirectory"
msgstr ""
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:30
msgid "FusionDirectory related objects"
msgstr "objekty týkající se FusionDirectory"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:42
msgid "The addressbook plugin show internal users and external ones"
msgstr ""
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:215
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:195
#, php-format
msgid "Dial from %s to %s now?"
msgstr "Vytočit spojení z %s na %s?"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:218
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid "Error"
msgstr "chyba"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:218
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr "Abyste mohli vytáčet přímo odsud, je třeba mít zadané své vlastní telefonní číslo."
msgstr ""
"Abyste mohli vytáčet přímo odsud, je třeba mít zadané své vlastní telefonní "
"číslo."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:247
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:818
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
msgid "LDAP error"
msgstr "chyba LDAPu"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:255
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:363
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:235
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:343
msgid "Permission"
msgstr "oprávnění"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:502
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:482
#, php-format
msgid "Save contact for %s as vcard"
msgstr "exportovat kontakt na %s ve formátu vcard"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:508
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:488
#, php-format
msgid "Send mail to %s"
msgstr "poslat %s e-mail"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:632
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:612
msgid "global addressbook"
msgstr "globální adresář"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:635
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:615
msgid "user database"
msgstr "databáze uživatelů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:639
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:619
#, php-format
msgid "Contact stored in '%s'"
msgstr "kontakt byl uložen do '%s'"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:641
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:621
msgid "Creating new entry in"
msgstr "probíhá vytváření nové položky v"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:678
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
msgid "All"
msgstr "vše"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:678
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:717
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:727
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:754
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:697
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:707
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:734
#: addons/addressbook/address_info.tpl:24 addons/addressbook/contents.tpl:14
msgid "Name"
msgstr "jméno"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:678
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:721
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:730
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:751
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:881
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:701
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:710
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:731
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:859
msgid "Given name"
msgstr "jméno"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:679
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:659
msgid "Work phone"
msgstr "telefon do práce"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:679
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:659
msgid "Cell phone"
msgstr "mobilní telefon"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:680
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:660
msgid "Home phone"
msgstr "telefon domů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:680
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:660
msgid "User ID"
msgstr "ID uživatele"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:738
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:718
msgid "Telephone number"
msgstr "telefonní číslo"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:741
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:721
#: addons/addressbook/contents.tpl:14
msgid "Fax"
msgstr "fax"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:767
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:747
msgid ""
"Cannot create a unique DN for your entry. Please fill more formular fields."
msgstr "Nedaří se pro Vás vytvořit jedinečné DN (rozlišené jméno). Vyplňte prosím ještě další políčka formuláře."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:871
msgid "Addressbook entries"
msgstr "položky adresáře"
msgstr ""
"Nedaří se pro Vás vytvořit jedinečné DN (rozlišené jméno). Vyplňte prosím "
"ještě další políčka formuláře."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:872
msgid "Addressbook related objects"
msgstr "objekty týkající se adresáře"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:850
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:855 addons/addressbook/main.inc:43
msgid "Addressbook"
msgstr "adresář"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:876
msgid "Addons"
msgstr "rozšíření"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:851
msgid "The addressbook plugin show internal users and external ones"
msgstr ""
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:880
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:858
msgid "Surname"
msgstr "příjmení"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:882
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:860
msgid "Telefon number"
msgstr "telefonní číslo"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:883
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:861
msgid "Fax number"
msgstr "číslo faxu"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:884
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:862
msgid "Mobile number"
msgstr "číslo mobilního telefonu"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:885
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:863
msgid "Home phone number"
msgstr "telefonní číslo domů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:886
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:864
msgid "User identification"
msgstr "identifikace uživatele"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:887
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:865
msgid "Mail address"
msgstr "e-mailová adresa"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:889
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:867
msgid "Organization"
msgstr "organizace"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:891
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:869
msgid "Location"
msgstr "umístění"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:892
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:893
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:870
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:871
msgid "Postal address"
msgstr "poštovní adresa"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:894
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:872
msgid "State"
msgstr "stát"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:896
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:874
msgid "Title"
msgstr "titul"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:897
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:875
msgid "Home postal address"
msgstr "soukromá poštovní adresa"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:898
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:876
msgid "Common name"
msgstr "běžné jméno (Common Name)"
......@@ -338,13 +319,19 @@ msgstr "varování"
#: addons/addressbook/remove.tpl:6
msgid ""
"This includes all addressbook data in this entry. Please double check if "
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get"
" your data back."
msgstr "Týká se veškerých informací o této položce v adresáři. Prosím velmi dobře si rozmyslete, zda to opravdu chcete udělat, protože provedené změny už ve FusionDirectory nepůjde vzít nijak jednoduše zpět (nanejvýš složitě ze záloh, pokud existují a obsahují potřebná data)!"
"your really want to do this since there is no way for FusionDirectory to get "
"your data back."
msgstr ""
"Týká se veškerých informací o této položce v adresáři. Prosím velmi dobře si "
"rozmyslete, zda to opravdu chcete udělat, protože provedené změny už ve "
"FusionDirectory nepůjde vzít nijak jednoduše zpět (nanejvýš složitě ze "
"záloh, pokud existují a obsahují potřebná data)!"
#: addons/addressbook/remove.tpl:10
msgid "So - if you're sure - press 'Delete' to continue or 'Cancel' to abort."
msgstr "Tedy – pokud jste si jist(a), stiskněte 'smazat'. V opačném případě operaci zrušte pomocí 'zrušit'."
msgstr ""
"Tedy – pokud jste si jist(a), stiskněte 'smazat'. V opačném případě operaci "
"zrušte pomocí 'zrušit'."
#: addons/addressbook/contents.tpl:15
msgid "Contact"
......@@ -356,9 +343,17 @@ msgstr "informace"
#: addons/addressbook/contents.tpl:37
msgid ""
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your search."
msgstr "Zásuvný modul telefonní seznam umožňuje vyhledávat kontakty na uživatele tohoto systému. Dále zde mohou být vedeny i ostatní osoby, které v systému uživatelský účet nemají. Pro vyhledávání lze používat i zástupné znaky – pokud tedy chcete vyhledat například 'FusionDirectory', použijte zástupný znak * (hvězdička) -> 'Fu*ry'. Pro další upřesnění vyhledávání pak používejte filtry."
"The telephone list plugin provides list and search facilities for the people "
"in your site. You may want to specify the asterisk [*] like in \n"
"'Fu*ry' to find 'FusionDirectory'. Use the filters below to narrow down your "
"search."
msgstr ""
"Zásuvný modul telefonní seznam umožňuje vyhledávat kontakty na uživatele "
"tohoto systému. Dále zde mohou být vedeny i ostatní osoby, které v systému "
"uživatelský účet nemají. Pro vyhledávání lze používat i zástupné znaky – "
"pokud tedy chcete vyhledat například 'FusionDirectory', použijte zástupný "
"znak * (hvězdička) -> 'Fu*ry'. Pro další upřesnění vyhledávání pak "
"používejte filtry."
#: addons/addressbook/contents.tpl:43
msgid "Actions"
......@@ -419,3 +414,15 @@ msgstr "hledat"
#: addons/addressbook/contents.tpl:113
msgid "Search string"
msgstr "hledaný řetězec znaků"
#~ msgid "FusionDirectory related objects"
#~ msgstr "objekty týkající se FusionDirectory"
#~ msgid "Addressbook entries"
#~ msgstr "položky adresáře"
#~ msgid "Addressbook related objects"
#~ msgstr "objekty týkající se adresáře"
#~ msgid "Addons"
#~ msgstr "rozšíření"
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# <pavel.borecki@gmail.com>, 2012.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: FusionDirectory\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2012-12-09 16:21+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-26 16:51+0000\n"
"Last-Translator: fusiondirectory <contact@fusiondirectory.org>\n"
"Language-Team: Czech (Czech Republic) (http://www.transifex.com/projects/p/"
"FusionDirectory/language/cs_CZ/)\n"
"Language: cs_CZ\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
#: html/getvcard.php:39
msgid "Internal error"
msgstr "vnitřní chyba"
#: html/getvcard.php:39
msgid "Missing parameters!"
msgstr "Chybějící parametry!"
#: addons/addressbook/dial.tpl:3
msgid "Dial connection..."
msgstr "probíhá spojení…"
#: addons/addressbook/dial.tpl:10 addons/addressbook/class_addressbook.inc:465
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:472
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:476
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:598
msgid "Dial"
msgstr "zavolat"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:7
msgid "Choose the department to store entry in"
msgstr "zvolte oddělení ve kterém bude položka umístěna"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:24
#: addons/addressbook/address_info.tpl:18
msgid "Personal"
msgstr "osobní"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:30
msgid "Last name"
msgstr "příjmení"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:33
msgid "First name"
msgstr "jméno"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:48
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:873
#: addons/addressbook/address_info.tpl:32
msgid "Initials"
msgstr "iniciály"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:60
#: addons/addressbook/address_info.tpl:40
msgid "Personal title"
msgstr "oslovení"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:74
#: addons/addressbook/address_info.tpl:53 addons/addressbook/contents.tpl:15
msgid "Private"
msgstr "soukromé"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:80
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:207
#: addons/addressbook/address_info.tpl:59
#: addons/addressbook/address_info.tpl:155
msgid "Address"
msgstr "adresa"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:94
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:221
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:715
#: addons/addressbook/address_info.tpl:67
#: addons/addressbook/address_info.tpl:163 addons/addressbook/contents.tpl:14
msgid "Phone"
msgstr "telefon"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:106
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:724
#: addons/addressbook/address_info.tpl:75 addons/addressbook/contents.tpl:15
msgid "Mobile"
msgstr "mobilní telefon"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:118
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:739
#: addons/addressbook/address_info.tpl:83
msgid "Email"
msgstr "e-mail"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:134
#: addons/addressbook/address_info.tpl:99
msgid "Organizational"
msgstr "organizační"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:143
#: addons/addressbook/address_info.tpl:109
msgid "Company"
msgstr "společnost"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:155
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:868
#: addons/addressbook/address_info.tpl:117
msgid "Department"
msgstr "oddělení"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:167
#: addons/addressbook/address_info.tpl:125
msgid "City"
msgstr "město"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:179
#: addons/addressbook/address_info.tpl:133
msgid "Postal code"
msgstr "poštovní směrovací číslo (PSČ)"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:191
#: addons/addressbook/address_info.tpl:141
msgid "Country"
msgstr "země"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:233
#: addons/addressbook/address_info.tpl:171
msgid "FAX"
msgstr "fax"
#: addons/addressbook/address_edit.tpl:246
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:727
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:866
#: addons/addressbook/address_info.tpl:179
msgid "Pager"
msgstr "pager"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:195
#, php-format
msgid "Dial from %s to %s now?"
msgstr "Vytočit spojení z %s na %s?"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid "Error"
msgstr "chyba"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:198
msgid ""
"You need to set your personal phone number in order to perform direct dials."
msgstr ""
"Abyste mohli vytáčet přímo odsud, je třeba mít zadané své vlastní telefonní "
"číslo."
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:227
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:798
msgid "LDAP error"
msgstr "chyba LDAPu"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:235
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:343
msgid "Permission"
msgstr "oprávnění"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:482
#, php-format
msgid "Save contact for %s as vcard"
msgstr "exportovat kontakt na %s ve formátu vcard"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:488
#, php-format
msgid "Send mail to %s"
msgstr "poslat %s e-mail"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:612
msgid "global addressbook"
msgstr "globální adresář"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:615
msgid "user database"
msgstr "databáze uživatelů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:619
#, php-format
msgid "Contact stored in '%s'"
msgstr "kontakt byl uložen do '%s'"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:621
msgid "Creating new entry in"
msgstr "probíhá vytváření nové položky v"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
msgid "All"
msgstr "vše"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:697
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:707
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:734
#: addons/addressbook/address_info.tpl:24 addons/addressbook/contents.tpl:14
msgid "Name"
msgstr "jméno"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:658
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:701
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:710
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:731
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:859
msgid "Given name"
msgstr "jméno"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:659
msgid "Work phone"
msgstr "telefon do práce"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:659
msgid "Cell phone"
msgstr "mobilní telefon"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:660
msgid "Home phone"
msgstr "telefon domů"
#: addons/addressbook/class_addressbook.inc:660
msgid "User ID"
msgstr "ID uživatele"